• 03 PAŹ 17

    Lokalizacja Sekretariatu i Dziekanatu WKFiPZ

    Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WKFiPZ znajduje się obecnie w budynku SIL przy ul. Cukrowej 12 (pokój 205). Tel. kontaktowy: 91 444 34 20 lub 91 444 34 21.

    Sekretariat WKFiPZ znajduje się obecnie w budynku SIL przy ul. Cukrowej 12 (pokój 032). Tel. kontaktowy: 91 444 34 89.