• 20 PAŹ 17

  Nowe monografie pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia z kierunku zdrowia publicznego

  1. Znaczenie selenu (Se) w prewencji i terapii nowotworów u człowieka

  Autorzy: Krzysztof Sieja, Katarzyna Sygit

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego

  Przedstawiona PT czytelnikom monografia jest unikatowym opracowaniem znaczenia selenu (Se) w profilaktyce i leczeniu nowotworów u człowieka. Autorzy na podstawie przeglądu i analizy doniesień światowych i krajowych przedstawili szczegółową wiedzę nt. znaczenia selenu , ze szczególnym podkreśleniem jego roli w walce z nowotworami dziedzicznymi, oraz z nowotworami jelita grubego, raka płuc, gruczołu krokowego, gruczołu piersiowego czy narządów płciowych u kobiet. Porusza także istotne aspekty (z recenzji prof. zw. dr hab. n. med. B. Czerny z PUM) wpływu selenu na przebieg stresu oksydacyjnego podczas wysiłku fizycznego, oraz znaczenia jego w procesach kancerogennych.

  1. Wypadki i urazy w sporcie: zapobieganie, leczenie, rehabilitacja

  Pod red. Katarzyny Sygit i Anny Deskur

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego

  W zaprezentowanej monografii PT czytelnikom przedstawiono problematykę wypadkowości i urazowości związanych z uprawianiem różnorodnych dyscyplin sportowych oraz ze szkolnymi zajęciami wychowania fizycznego. Ponadto także szczegółowo przedstawiono problematykę zapobiegania urazom zwłaszcza kończyn górnych oraz problemy rehabilitacji po doznanych urazach oraz organizacje pierwszej pomocy przedlekarskiej i pomocy lekarskiej.

  Przeznaczona jest szczególnie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportowych, studentów z kierunku wychowanie fizyczne oraz nauk o zdrowiu.

  1. Zdrowie publiczne

  Autor: Marian Sygit

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

  Zdrowie Publiczne liczące 700 stron tekstu jest II wydaniem podręcznika przeznaczonego dla studentów zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu, jak i medycyny, ponadto dla pracowników szeroko rozumianego sektora zdrowia publicznego. Stanowi on swoiste kompendium wiedzy z zakresu zdrowia publicznego. W podręczniku przedstawiono: wybrane istotne problemy dotyczące np.opieki zdrowotnej (w kraju i na świecie), opieki społecznej, gerontologii, chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, zagrożeń zdrowia i życia, zdrowia dzieci i młodzieży oraz podmiotów leczniczych.

  Podręcznik jest dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej w Wydawnictwie Wolter Kluwer, w księgarni internetowej: www. profinfo.pl.