O wydziale - Uniwersytet Szczeciński

     Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego jest największą na Pomorzu Zachodnim Uczelnią państwową zajmującą się kształceniem kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowia publicznego. Wydział należy do najmłodszych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego, utworzony bowiem został 01 marca 2011 roku. Powstał na bazie Instytutu Kultury Fizycznej, który funkcjonował od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli od 01 października 1985 roku. Instytut Kultury Fizycznej ma jednak jeszcze dłuższą historię niż US, ponieważ w strukturach uczelni znalazł się jako jednostka byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie pierwsze obrony prac magisterskich z zakresu wychowania fizycznego miały miejsce w 1975 roku. Obecnie prężnie rozwijający się Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia przyciąga kandydatów zarówno ciekawą ofertą edukacyjną jak również wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć rozwój współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi takimi  jak: Victoria University (Australia), University of Brighton (Wielka Brytania), Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (Japonia), Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism (Rosja), University of Cape Town (Republika Południowej Afryki) i Louisiana State University (USA). Nieocenionym wsparciem dla współpracy międzynarodowej jest realizowany przy współudziale Unii Europejskiej projekt pt. „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka”, w którym powstają laboratoria naukowe o wysokim standardzie europejskim. Największą wartością stanowiącą o potencjale badawczo-rozwojowym Wydziału na przestrzeni ostatnich kilku lat są osiągniecia naukowe pracowników, które plasują nas na drugim miejscu w Polsce w ocenie parametrycznej jednostek naukowych prowadzących badania w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.

Obecnie na Wydziale studiuje ponad 1100 studentów na trzech kierunkach: wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne oraz turystyka i rekreacja. W strukturze Wydziału znajduje się 11 katedr oraz laboratoria, które zapewniają realizację procesu naukowo-dydaktycznego.

wkfipz-budynek

(na zdjęciu znajduje się aktualnie remontowany budynek WKFiPZ przy al. Piastów 40B)