Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego jest największą na Pomorzu Zachodnim Uczelnią państwową zajmującą się kształceniem kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowia publicznego. Wydział należy do najmłodszych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego, utworzony bowiem został 01 marca 2011 roku. Powstał na bazie Instytutu Kultury Fizycznej, który funkcjonował od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli od 01 października 1985 roku. Instytut Kultury Fizycznej ma jednak jeszcze dłuższą historię niż US, ponieważ w strukturach uczelni znalazł się jako jednostka byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie pierwsze obrony prac magisterskich z zakresu wychowania fizycznego miały miejsce w 1975 roku. Obecnie prężnie rozwijający się Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia przyciąga kandydatów zarówno ciekawą ofertą edukacyjną jak również wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć rozwój współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi takimi  jak:

 • Batumi Shota Rustaveli State University, Faculty of Natural Sciences and Health Care, Gruzja
 • Departament of Kinesiology, University of Maryland College Park School of Public Health, USA
 • Departament of Kinesiology, Waterloo University, Developmental Visuomotor Neuroscience Lab., Kanada
 • Department of Psychological, Pedagogical and Educational Sciences, Sport and Exercise Sciences Research Unit, University of Palermo, Palermo, Włochy
 • Medical School of Ningbo University, Chiny
 • National Pedagogical Dragomanov University, Faculty of Physical Education and Sport, Ukraina
 • South African Medical Research Council and the Departament of Human Biology, University of Cape Town, RPA
 • University of Porto, Faculty of Sport, Portugalia
 • University of Prešov in Prešov, Faculty of Sports, Słowacja

Ponadto wydział współpracuje z następującymi ośrodkami krajowymi:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Instytut Treningu i Terapii Wzroku w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nieocenionym wsparciem dla współpracy międzynarodowej jest realizowany przy współudziale Unii Europejskiej projekt pt. „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka”, w którym powstały laboratoria naukowe o wysokim standardzie europejskim. Największą wartością stanowiącą o potencjale badawczo-rozwojowym Wydziału na przestrzeni ostatnich kilku lat są osiągnięcia naukowe pracowników, które uplasowały nas na drugim miejscu w Polsce w ocenie parametrycznej jednostek naukowych prowadzących badania w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.

Obecnie na Wydziale studiuje ponad 600 studentów na czterech kierunkach: diagnostyka sportowa, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne. W strukturze Wydziału znajduje się 11 katedr oraz laboratoria, które zapewniają realizację procesu naukowo-dydaktycznego.

wkfipz-budynek

(na zdjęciu znajduje się aktualnie remontowany budynek WKFiPZ przy al. Piastów 40B)