Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych

Katedra Kinezyprofilaktyki

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej

Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Katedra Wychowania Zdrowotnego