Skład osobowy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WKFiPZ US

Przewodniczący:
Patryk Lenard
e-mail: lend92@gmail.com
nr. tel.: 505 837 787

Zastępca:
Daria Karońska
e-mail: dariakaronska@gmail.com
nr. tel: 781 590 099

Członkowie:
Katarzyna Orzechowska
e-mail: kasiaorzechowska@o2.pl
nr. tel: 531 427 973

Agata Wójcik
e-mail: wojcikagata@onet.pl
nr. tel: 790 232 172

Natalia Wiśnik
e-mail: nataliaw181@wp.pl
nr. tel: 781 168 636

Michał Moś
e-mail: michal.mos.pol@gmail.com
nr. tel: 693 260 696

WRSS WKFiPZ US: samorzad.wkfipz@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/SamorzadStudenckiWKFiPZUS

Członkowie samorządu studenckiego pełnią dyżury w pokoju nr 113  (ul. Cukrowa 12, budynek SIL)