Dyżury 

   Dziekan WKFiPZ US dr hab. Jerzy Eider, prof. US
   dni i godziny dyżurów: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni
   konsultacje: środa 12.00-14.00 po uprzednim umówieniu terminu spotkania w sekretariacie Dziekana (tel. 91 444 33 85, 91 444 27 35)
   miejsce: pok. 203
   e-mail: jerzy.eider@usz.edu.pl

    

   Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
   tel. : (91) 444-27-55
   e-mail: teresa.zwierko@univ.szczecin.pl
   dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
   konsultacje: poniedziałek 10.45-12.15 (pok. 5, CBSFC, ul. Narutowicza 17c)

   Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
   tel. : (91) 444-27-77
   e-mail: katarzyna.kotarska@univ.szczecin.pl
   dyżury:  wtorek 14.00 – 15.00 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12), czwartek  11.00 – 14.00 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
   konsultacje: wtorek 12.00 – 13.30 (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12), konsultacje dla studentów niestacjonarnych zgodnie z planem studiów niestacjonarnych (pok. 204 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)

   Prodziekan ds. Nauki dr hab.  Renata Urban,  prof.  US
   tel. (91) 444-27-56
   e-mail: renata.urban@usz.edu.pl
   dyżur: czwartek 11.40-14.45 – prace organizacyjne na uczelni (pok. 206 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)
   konsultacje: środa 10.00-12.00 (pok. 206 SIL, WZiEU ul. Cukrowa 12)