Dyżury 

   Dziekan WKFiPZ US dr hab. Jerzy Eider, prof. US
   dni i godziny dyżurów: poniedziałek 11.00-12.30 (dyżur), poniedziałek 12.30-14.00 (konsultacje) po uprzednim umówieniu terminu spotkania w sekretariacie Dziekana (tel. 91 444 33 85, 91 444 27 35)
   miejsce: pok. 203
   e-mail: jerzy.eider@usz.edu.pl

   Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
   tel. : (91) 444-27-55
   e-mail: teresa.zwierko@univ.szczecin.pl
   dyżur: środa 10.00-12.30 (pok. 204, piętro II , ul. Cukrowa 8) – dyżur Prodziekana ds. Kształcenia, czwartek 13.00–14.30 (pok. 2, CBSFC, ul. Narutowicza 17c)
   konsultacje: poniedziałek: 13.45-15.15  (hala sportowa WKFiPZ US)

   Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Kotarska
   tel. : (91) 444-27-77
   e-mail: katarzyna.kotarska@univ.szczecin.pl
   dyżury: wtorek 12.00-14.00 (pok. 204, piętro II, ul. Cukrowa 8), czwartek 12.00-14.00 (pok. 204, piętro II, ul. Cukrowa 8)
   Konsultacje: wtorek 19.30 -21.00 (sala gimnastyczna ul. Wielkopolska 15)

   Prodziekan ds. Nauki dr hab.  Renata Urban,  prof.  US
   tel. (91) 444-27-56
   e-mail: renata.urban@usz.edu.pl
   dyżur: środa 10.00-11.30 (pok. 206)
   konsultacje: czwartek 15.00-16.30 (pok. 206)