OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW WKFiPZ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok – mgr Justyna Wiażewicz
II rok – dr Aleksander Wiażewicz
III rok – dr Adrianna Banio

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II-stopień
I rok – dr Joanna Ratajczak
II rok – dr Ryszard Stefanik

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I-stopień
I rok – mgr Beata Buryta
II rok – mgr Robert Terczyński
III rok – dr Justyna Krzepota

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE II-stopień
I rok – dr Alicja Drohomirecka

DIAGNOSTYKA SPORTOWA I-stopień
I rok – dr Anna Nowakowska
II rok – dr Robert Nowak

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok – dr Marta Stępień–Słodkowska
II rok – dr Agata Baranowska
III rok – dr Halina Budis

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II-STOPIEŃ
I rok – dr Krzysztof Wilk
II rok – dr Anna Krajewska -Pędzik

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok – dr Monika Niewiadomska
II rok – dr Michał Tarnowski
III rok – dr Maciej Zawadzki

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE II–stopień
I rok – dr Elżbieta Sieńko-Awierianów
II rok – dr Jarosław Nadobnik