OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW WKFiPZ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok – mgr Aleksander Wiażewicz
II rok – mgr Adrianna Banio
III rok – dr Krzysztof Wilk

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II-stopień
I rok – dr Ryszard Stefanik
II rok –

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I-stopień
I rok – mgr Robert Terczyński
II rok – dr Justyna Krzepota
III rok – dr Alicja Drohomirecka

DIAGNOSTYKA SPORTOWA I-stopień
I rok – dr Robert Nowak

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok –  dr Agata Baranowska
II rok – dr Katarzyna Leżnicka
III rok – dr Joanna Ratajczak

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II-STOPIEŃ
I rok – dr Anna Krajewska -Pędzik
II rok – dr Marta Stępień – Słodkowska

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE I-stopień
I rok – dr Michał Tarnowski
II rok – dr Maciej Zawadzki
III rok – dr Monika Niewiadomska

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE II–stopień
I rok – dr Jarosław Nadobnik
II rok – dr Elżbieta Sieńko-Awierianów