• 17 MAR 17

  dr Jarosław Nadobnik

  Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej

  prowadzone przedmioty: Metody statystyczne w turystyce i rekreacji, Informatyka w turystyce i rekreacji, Planowanie turystyczne, Analiza rynku usług turystycznych.
  tel.
  e-mail: jaroslaw.nadobnik@univ.szczecin.pl
  dyżury: czwartek 14.00-15.00 (sala 035, ul.Cukrowa)
  konsultacje: środa 16.40-17.25 (sala 27, ul.Wielkopolska) oraz
  czwartek godz. 11.40-12.25 (sala 407, ul.Cukrowa)