• 17 MAR 17

  dr Ryszard Stefanik

  Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej

  prowadzone przedmioty: Historia Kultury fizycznej, Organizacja i prawo w oświacie, Historia kultury, Dom i rodzina w XIX wieku, Historia medycyny, Marketing w sporcie
  tel.
  e-mail: ryszard.stefanik@univ.szczecin.pl
  dyżur: czwartek 13.00-15.00 (ul. Cukrowa, pok. 035)
  konsultacje: poniedziałek 12.00-14.00 (ul. Cukrowa, pok. 035)