• 17 MAR 17

  dr Adrianna Banio

  Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych
  Katedra Teorii i Praktyki Sportu

  prowadzone przedmioty: taniec towarzyski, taniec nowoczesny, nowoczesne formy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-taneczne, muzyka, rytm i taniec
  tel. :
  e-mail: adrianna.banio@univ.szczecin.pl
  dyżur: czwartek 15:30-16:30 (hala ul. Wielkopolska)
  konsultacje: środa 13:00-14:00 (hala ul. Wielkopolska)
  kontakt: https://www.facebook.com/MgrAdriannaBanio