Informujemy, że proces rekrutacji dla I stopnia studiów został na naszym wydziale zakończony.

Kandydaci na II stopień studiów, będą mogli złożyć komplet dokumentów tylko w dniu

23 listopada w godz.11.00-13.00 (pok. 036. ul. Cukrowa 12)

Jednocześnie informujemy, że telefon rekrutacyjny (888 838138), będzie czynny tylko w godzinach dyżuru pracowników w pokoju 036 :

poniedziałki 11.45-13.15

czwartki 11.00-13.00