Rekrutacja w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 10 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy kandydatów do zarejestrowania się na stronie https://e-rekrutacja.usz.edu.pl

Adres biura rekrutacji:

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
al. Piastów 40 B, blok 6, pok. 2-3 (parter)

Godziny przyjmowania dokumentów dniach 20-25.09.2019: 10.00-13.00

Informacja telefoniczna – 888 838 138 (w dniach i powszednie w godz.10.00-14.00).