• 12 CZE 18

  Spotkanie informacyjne dot. Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych (ISZ) dla studentów i studentek trzecich lat studiów licencjackich

  „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

  Celem ISZ jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

  Każdy uczestnik ISZ studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

  Spotkanie adresowane do studentów i studentek trzecich lat studiów licencjackich odbędzie się w najbliższy czwartek, 14-go czerwca, o godz. 12.00 w sali 155 w gmachu Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej.

  Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie ISZ