• 16 PAŹ 17

  Szkolenia BHP dla studentów i doktorantów

  SZKOLENIA BHP

  dla studentów i DOKTORANTÓW

  I roku studiów

  w roku akademickim 2017/2018

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
  I roku studiów:
  pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

  UWAGA!!!

  Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

  Terminy:

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

  od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

  1. Część praktyczna realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

  od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

  UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie szkolenia teoretycznego.

  Szczegóły na stronie: http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us

  Informacji w sprawach merytorycznych udziela:

  mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

  Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15

  mariusz.sikora@wp.pl

  dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

  Do dnia 25 października mgr Mariusz Sikora jest nieosiągalny.