• 11 STY 19

  WAŻNE! Informacja dotycząca organizacji roku akademickiego – zamiana dni

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję ,że zgodnie z organizacją roku akademickiego w dniach 28.01.2019 i 29.01.2019 powinny odbyć się zajęcia czwartkowe, a dnia 30.01.2019 zajęcia piątkowe.

  Zaliczenia przedmiotów powinny odbywać się zgodnie z planem studiów.

  dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US
  Prodziekan ds. Studenckich
  Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
  Uniwersytetu Szczecińskiego