Ważne - zarządzenie Rektora US w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów US - Uniwersytet Szczeciński