Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US

L.p. Nazwisko i imię

Tytuł pracy

Promotor /

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia /

nr uchwały RW

1. Aleksander Wiażewicz Zastosowanie pomiaru izokinetycznego stawu ramiennego w optymalizacji treningu zawodników uprawiających pływanie sportowe

dr hab. Jerzy Eider, prof. US/

dr Wioletta Łubkowska

27.10.2016/

139/2016

2. Radosław Sroka Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój psychomotoryczny i zachowania społeczne dzieci z autyzmem w wieku 3-6 lat

dr hab. Jerzy Eider, prof. US/

dr Justyna Krzepota

19.01.2017/

1/2017

3. Rafał Wilk Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016)

prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak/

dr Janusz Zieliński

29.06.2017/

56/2017

4. Adam Kozubal Wychowanie fizyczne i sport szkolny na ziemi tarnowskiej w latach 1945-1989

dr hab. Paweł Król, prof. UR/

dr Marta Niewczas

29.06.2017/

59/2017

5. Michalina Kuska Aktywność fizyczna a jakość życia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie kujawsko-pomorskim

dr hab. Maria Nowak, prof. US/

dr Mirosława Szark-Eckardt

13.07.2017/

67/2017

6. Matylda Kowal Uwarunkowania rozwoju biegów przełajowych, ulicznych i górskich w Polsce w latach 1919-2016

prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak/

dr Lesław Lassota

25.01.2018/

1/2018

7. Wojciech Jedziniak Aktywność wzrokowa a skuteczność działań ofensywnych i defensywnych podczas rzutu karnego w piłce ręcznej.

dr hab. Teresa Zwierko, prof. US/

dr Beata Florkiewicz

22.03.2018/

19/2018