Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US

L.p.

Imię

i nazwisko

Tytuł pracy

 

Promotor /Promotor pomocniczy

 

Data wszczęcia /powołania promotora/promotora pomocniczego/ numery uchwał RW Obrona pracy doktorskiej (posiedzenie Komisji/ Rady Wydziału)
1. Aleksander Wiażewicz Zastosowanie pomiaru izokinetycznego stawu ramiennego w optymalizacji treningu zawodników uprawiających pływanie sportowe

dr hab. Jerzy Eider, prof. US/

dr Wioletta Łubkowska

27.10.2016

139/2016

140/2016

141/2016

24.01.2019 r./
12/2019 z dnia
31.01.2019 r.
2. Radosław Sroka Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój psychomotoryczny i zachowania społeczne dzieci z autyzmem w wieku 3-6 lat

dr hab. Jerzy Eider, prof. US/

dr Justyna Krzepota

19.01.2017

1/2017

2/2017

3/2017

3. Rafał Wilk Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016)

prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak/

dr Janusz Zieliński

29.06.2017

56/2017

57/2017

58/2017

4. Adam Kozubal Wychowanie fizyczne i sport szkolny na ziemi tarnowskiej w latach 1945-1989

dr hab. Paweł Król, prof. UR/

dr Marta Niewczas

29.06.2017

59/2017

60/2017

61/2017

21.03.2019 r./

35/2019 z dnia

28.03.2019 r.

5. Michalina Kuska Aktywność fizyczna a jakość życia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie kujawsko-pomorskim

dr hab. Maria Nowak, prof. US/

dr Mirosława Szark-Eckardt

13.07.2017

67/2017

68/2017

69/2017

7.02.2019 r./

17/2019 z dnia 28.02.2019 r.

6. Matylda Kowal Uwarunkowania rozwoju biegów przełajowych, ulicznych i górskich w Polsce w latach 1919-2016

prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak/

dr Lesław Lassota

25.01.2018

1/2018

2/2018

3/2018

7. Wojciech Jedziniak Aktywność wzrokowa a skuteczność działań ofensywnych i defensywnych podczas rzutu karnego w piłce ręcznej. 

dr hab. Teresa Zwierko, prof. US/

dr Beata Florkiewicz

 

22.03.2018

19/2018

20/2018

21/2018

8. Urszula Domańska Świadomość młodych sportowców w zakresie prewencji urazów oraz zachowań zdrowotnych

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US/

dr Katarzyna Leźnicka

 

24.05.2018

34/2018

35/2018

9. Wioletta Szczepaniak Pływanie jako forma aktywności fizycznej stymulująca rozwój somatyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US/

dr Joanna Ratajczak

28.06.2018

47/2018

48/2018

49/2018

10. Anna Błaszkowska

Rozwój kultury fizycznej w województwie toruńskim w latach 1975-1998.

 

dr hab. Renata Urban, prof. US/

dr Agnieszka Połaniecka

27.09.2018/

64/2018

65/2018

66/2018

11. Edyta Nizioł-Babiarz Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa młodzieży akademickiej w aspekcie budowy somatycznej i aktywności fizycznej czasu wolnego

dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR/

dr Krzysztof Przednowek

29.11.2018/

108/2018

109/2018

110/2018

12. Tomasz Góra Kinematyczne charakterystyki wybranych uderzeń w taekwon-do w kontekście różnic między wersją tradycyjną i sportową dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD

31.01.2019/

9/2019

10/2019

13. Alicja Niedzielin-Łukaszewicz Wpływ aktywności fizycznej i diety na pamięć krótkotrwałą u osób powyżej 60. roku życia dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

28.02.2019/

19/2019

20/2019

14. Krzysztof Kościański Piłka nożna w regionie częstochowskim w latach 1906-2016

dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD/

dr Arkadiusz Płomiński

28.02.2019/

21/2019

22/2019

23/2019

15. Grzegorz Kurowski Wpływ sprawności fizycznej na jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

28.02.2019/

24/2019

25/2019