• 12 STY 18

  Zaprzestanie wykonywania świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy ul. Bohaterów Warszawy 75

  Uprzejmie informujemy, że  z dniem 15 stycznia 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych zaprzestaje wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki z zakresu medycyny pracy – w placówce Uniwersytetu Szczecińskiego – zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 75.
  Studenci i doktoranci zadeklarowani w Przychodni Uniwersytetu Szczecińskiego objęci są opieką w innych (do bieżącego wyboru przez studenta lub doktoranta) lokalizacjach SP ZOZ Szkół Wyższych, miedzy innymi w:
  1. Ul. Bohaterów Warszawy 51 (przychodnia ZUT)
  2. Al. Wojska Polskiego 97 (przychodnia specjalistyczna)
  Więcej informacji: sekretariat SPZOZSW tel. 91 422 12 45.

  dr hab. Jacek Buko, prof. US
  Prorektor ds. Studenckich
  Uniwersytetu Szczecińskiego